زندگـــ ـــے مـــ ـــا آرزوے خیـلیاسـ ـ ـ...

♥زنــ ــدگـ ـے رویایــ ــے*دنیــ ـــاتــ ــم و دنیــ ــامــ ــے♥

زندگــ ــے خودمــ ــہ

⊙ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـﺂﻫـﺮ ﺑـﮧ ﮐـﺴـﮯ ﮐـِﮧ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـﮯ ﮐـﻨـﻤـ ✘ ﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـﮯ ﺩﻫـﻢ ﻧـﺴـﺨـﮧ ﺍﯼ ﺍﺻـﻠـﮯ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﻣـ ﺑـﺂﺷـﻢ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 60 بازدید

هفدمین سالگرد زمینی شدنم...

صدای یک پرواز                         فرود یک فرشته آغاز یک معراج                                                                 و شروع یک زندگی                                                                           تولدم مبارک
/ 11 نظر / 55 بازدید

مـــــَـــــــــــرد بـــــاس . . . !

بــه نــظــر مــن مَــرد بــاس هــر شـب دَس خــانــومـشـو بـگـیـره و بـبـره لـب پـنـجـره بـگـه.... سـتــاره هــای اسـمــونــو نـیگـاه کـن ...اونــم مـاهـشـونــِـ... حــالــا ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 46 بازدید
شهریور 94
2 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
15 پست
مرداد 93
15 پست
تیر 93
15 پست
خرداد 93
16 پست
اسفند 92
20 پست
بهمن 92
8 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
7 پست
شهریور 92
22 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
آذر 91
1 پست
مرداد 91
10 پست
تیر 91
2 پست
شاگرد
2 پست
دختر
1 پست
90%
1 پست
معلم
1 پست
یارانه
1 پست
دوییدن
1 پست
سربازی
1 پست
امین
2 پست
رقص
1 پست
پارتی
1 پست
زندگـــ ـــے مـــ ـــا آرزوے خیـلیاسـ ـ ـ...
♥زنــ ــدگـ ـے رویایــ ــے*دنیــ ـــاتــ ــم و دنیــ ــامــ ــے♥